Otwarte konkursy ofert

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nabór do komisji

2021.03.04 16:05

Autor: Paweł Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie":

1) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizowane na podstawie umów rocznych i 3-letnich;


2) Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – realizowane na podstawie umów rocznych.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 4 do 25 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze

 

Liczba wyświetleń: 81

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.