Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2021.04.21 11:55 , aktualizacja: 2021.04.21 12:06

Autor: Bartłomiej Modrzewski (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 528/221/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 26 kwietnia do 17 maja 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 28 maja do 2 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 czerwca 2021 r.

Zadanie może być realizowane w terminie: od 29 czerwca do 30 listopada 2021 r.

 

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania.

W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyz. dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udziela:

  • Bartłomiej Modrzewski, tel. (22) 59 79 159, Inspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

Pliki do pobrania

Rozmiar: 102 kB, Liczba pobrań: 65, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 271 kB, Liczba pobrań: 89, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 128 kB, Liczba pobrań: 64, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 57

Liczba wyświetleń: 209

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.