Patron roku

Nabór wniosków o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2020 na Mazowszu – nabór wniosków do 30 września br.

2019.08.14 09:40 , aktualizacja: 2019.08.28 08:47

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach wyboru patrona roku 2020 oraz propozycji upamiętnienia wydarzenia roku 2020 na Mazowszu.

 

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Mazowsza, centra, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury lub inne instytucje kultury, a także uczelnie wyższe z terenu Mazowsza.

 

Przypominamy, że od 2016 roku istnieje możliwość zgłaszania propozycji upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu.

 

Wybór patrona roku i upamiętnienie danego wydarzenia na Mazowszu ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia, ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej, a także integrację lokalnych środowisk. Realizowanie tego celu odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych upamiętniających dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególny charakter wydarzenia, a także związanych z tym miejsc na terenie naszego województwa.

 

Spośród zgłoszonych wniosków spełniających wymogi formalne Sejmik Województwa Mazowieckiego dokona wyboru jednego patrona lub jednego wydarzenia, albo obu łącznie, w celu ustanowienia roku 2020 ich nazwą lub imieniem.

 

Wnioski o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2019 na Mazowszu należy składać przy wykorzystaniu załączonych wzorów formularzy, w terminie do 30 września 2019 roku z odpowiednim dopiskiem: „Patron roku 2020 na Mazowszu” lub „Wydarzenie roku 2020 na Mazowszu”.

 

Dokumenty należy złożyć:

  • osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
    W przypadku wniosków przekazywanych drogą pocztową, za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (022) 59 79 229, e-mail: dorota.wojda@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 352, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 343, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 376, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 689

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.