Patron roku

Wybór patrona i wydarzenia roku 2021 na Mazowszu

2020.09.01 15:35 , aktualizacja: 2020.09.02 08:37

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach wyboru patrona roku 2021 oraz propozycji upamiętnienia wydarzenia roku 2021 na Mazowszu.

 

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Mazowsza, centra, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury lub inne instytucje kultury, a także uczelnie wyższe z terenu Mazowsza.

 

Wybór patrona roku i upamiętnienie danego wydarzenia na Mazowszu ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia, ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej, a także integrację lokalnych środowisk. Realizowanie tego celu odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych upamiętniających dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególny charakter wydarzenia, a także związanych z tym miejsc na terenie naszego województwa.

 

Spośród propozycji zgłoszonych we wnioskach spełniających wymogi formalne, Sejmik Województwa Mazowieckiego dokona wyboru jednego patrona lub jednego wydarzenia, albo obu łącznie, w celu ustanowienia roku 2021 na Mazowszu jego nazwą lub imieniem.

 

Wnioski należy składać przy wykorzystaniu załączonych wzorów formularzy, w terminie od 1 do 30 września 2020 roku z odpowiednim dopiskiem: „Patron roku 2021 na Mazowszu” lub „Wydarzenie roku 2021 na Mazowszu”.

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście w sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, (w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną funkcjonują punkty podawcze: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
    W przypadku wniosków przekazywanych drogą pocztową, za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 59 79 548, e-mail:

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 57 kB, Liczba pobrań: 453, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 53 kB, Liczba pobrań: 402, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 455, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1314

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.