Rok 2017

Decyzja nr 26/17/PZ.Z z 31 marca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna

2017.04.12 14:15 , aktualizacja: 2017.06.19 14:50

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519), po rozpatrzeniu wniosku PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa,

zmienia się

decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2006 r., znak: WŚR.I.6640/21/7/05/06, udzielającą PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa (REGON: 010381709, NIP: 5250000630), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie

 1. instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 2248 MWt, a po wybudowaniu trzech kotłów gazowo-olejowych i likwidacji dwóch kotłów WP 120 – o mocy 2323 MWt,
 2. instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego – oczyszczalni ścieków przemysłowych,

zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, zmienioną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2007 r., znak: WŚR.I.KB/6640/47/06 oraz decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego:
Nr 61/10/PŚ.Z z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-133/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 30 lipca 2010 r., znak : PŚ.V/KS/7600-133/08), Nr 17/11/PŚ.Z z dnia 28 lutego 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-133/08, Nr 98/12/PŚ.Z z dnia 30 lipca 2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-133/08, Nr 81/13/PŚ.Z z dnia 12 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-133/08, Nr 105/14/PŚ.Z z dnia 4 września 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-133/08,
Nr 265/15/PŚ.Z z dnia 10 września 2015 r., znak: PŚ.V/MR/7600-133/08, Nr 279/15/PŚ.Z z dnia 30 września 2015 r., znak: PŚ.V/KS/7600-133/08, Nr 367/15/PŚ.Z z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: PŚ.V/KS/7600-133/08 oraz Nr 163/16/PŚ.Z z dnia 14 listopada 2016 r., znak: PZ-I.7222.168.2016.IP w następujący sposób:

 1. w części VIA. w ust. 1 w miejsce słów:
  „zgodnie z następującymi tabelami nr 1, 2a, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9, i 10” wprowadza się słowa: „zgodnie z następującymi tabelami nr 1, 2a, 3, 4, 5, 6a, 7, 8b, 9a, i 10”; 
 2. w części VIA. w ust. 1, tabele nr 8a i 9 zastępuje się odpowiednio tabelami nr 8b i 9a:

„Tabela nr 8b. Wariant I - bez pracy kotłowni gazowo-olejowej (KGO)
Zestawienie wielkości dopuszczalnych emisji rocznych (maksymalnych emisji) dla instalacji – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Dla emitorów E1 i E2 – obowiązuje do czasu wyczerpania limitu 17500 h i nie później niż do 31 grudnia 2019 r. (przewidziane do likwidacji).

Źródło powstawania/ miejsce wprowadzania substancji
do powietrza

Emitowana substancja

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

od
1 stycznia 2020 r.do
30 czerwca 2020 r.

Rok
2020

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2248 MWt,
w tym:

Dwutlenek siarki

9941,60

9640,43

9339,26

9038,1

[Nie dotyczy]

1877,0

Emitory E1 i E2

Kotły: OP-230: K1, K2, K3, K4, K5

Dwutlenek siarki

8134,60

8134,60

8134,60

8134,60

Wyłączone

z eksploatacji

Wyłączone z eksploatacji

Emitor E3

(uczestniczący
w PPK)
Kotły: OFz -450 (KA i KB) i WP-120 K9,K10,K11,K12

Dwutlenek siarki

1807,00

1505,83

1204,66

903,50

451,75

1877,00

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2248 MWt,
w tym:

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

4157,40

4157,40

4157,40

4157,40

[Nie dotyczy]

1628,0

Emitory E1 i E2

Kotły: OP-230: K1, K2, K3, K4, K5

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

3253,9

3253,9

3253,9

3253,9

Wyłączone z eksploatacji

Wyłączone z eksploatacji

Emitor E3

(uczestniczący
w PPK)
Kotły: OFz -450 (KA i KB) i WP-120 K9,K10,K11,K12

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

903,50

903,50

903,50

903,50

451,75

1628,0

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2248 MWt,
w tym:

Pył

794,47

749,30

704,12

658,95

[Nie dotyczy]

171,3

Emitory E1 i E2
Kotły: OP-230: K1, K2, K3, K4, K5

Pył

542,30

542,30

542,30

542,30

Wyłączone z eksploatacji

Wyłączone z eksploatacji

Emitor E3
(uczestniczący
w PPK)
Kotły: OFz -450 (KA i KB) i WP-120 K9,K10,K11,K12

Pył

225,87

180,70

135,52

90,35

45,17

145,00

Zbiorniki retencyjne popiołu, mączki kamienia wapiennego

Pył

26,3

26,3

26,3

26,3

[Nie dotyczy]

26,3

Instalacja do spalania paliw o mocy 2248 MWt

Tlenek węgla

4260,6

4260,6

4260,6

4260,6

[Nie dotyczy]

2485,9

Instalacja do spalania paliw
o mocy
 2248 MWt

Chlorowodór

3768,1

3768,1

3768,1

3768,1

[Nie dotyczy]

1883,9

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2248 MWt

Fluorowodór

157,2

157,2

157,2

157,2

[Nie dotyczy]

76,1

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2248 MWt

Rtęć

0,374

0,374

0,374

0,374

[Nie dotyczy]

0,218

 

Tabela nr 9a. Wariant II - praca kotłowni gazowo-olejowej (KGO) i wyłączenie z eksploatacji kotłów WP120 K11 i K12
Zestawienie wielkości dopuszczalnych emisji rocznych (maksymalnych emisji) dla instalacji – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Dla emitorów E1 i E2 – obowiązuje do czasu wyczerpania limitu 17500 godz. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. (przewidziane do wyłączenia z eksploatacji).

Źródło powstawania/ miejsce wprowadzania substancji
do powietrza

Emitowana substancja

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

od
1 stycznia 2020 r.

do
30 czerwca 2020 r.

Rok
2020

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt,
w tym:

Dwutlenek siarki

10456,00

10154,83

9853,66

9552,5

[Nie dotyczy]

1934,4

Emitory E1 i E2

Kotły: OP-230: K1, K2, K3, K4, K5

Dwutlenek siarki

8591,66

8591,66

8591,66

8591,66

Wyłączone z eksploatacji

Wyłączone z eksploatacji

Emitor E3

(uczestniczący
w PPK)
Kotły: OFz -450 (KA i KB)
i WP-120 K9,K10,K11,K12

Dwutlenek siarki

1807,00

1505,83

1204,66

903,50

451,75

1877,00

Emitor E4 (KGO)

Kotły: K13, K14, K15

Dwutlenek siarki

57,4

57,4

57,4

57,4

[Nie dotyczy]

57,4

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt,
w tym:

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

4378,4

4378,4

4378,4

4378,4

[Nie dotyczy]

1666,3

Emitory E1 i E2

Kotły: OP-230: K1, K2, K3, K4, K5

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

3436,6

3436,6

3436,6

3436,6

Wyłączone z eksploatacji

Wyłączone z eksploatacji

Emitor E3

(uczestniczący
w PPK)
Kotły: OFz -450 (KA i KB)
i WP-120 K9,K10,K11,K12

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

903,50

903,50

903,50

903,50

451,75

1628,0

Emitor E4 (KGO)

Kotły: K13, K14, K15

Tlenki azotu

w przeliczeniu na dwutlenek azotu

38,3

38,3

38,3

38,3

[Nie dotyczy]

38,3

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt,
w tym:

Pył

828,77

783,60

738,42

693,25

[Nie dotyczy]

175,1

Emitory E1 i E2
Kotły: OP-230: K1, K2, K3, K4, K5

Pył

572,8

572,8

572,8

572,8

Wyłączone z eksploatacji

Wyłączone z eksploatacji

Emitor E3
(uczestniczący
w PPK)
Kotły: OFz -450 (KA i KB)
i WP-120 K9,K10,K11,K12

Pył

225,87

180,70

135,52

90,35

45,17

145,00

Emitor E4 (KGO)

Kotły: K13, K14, K15

Pył

3,8

3,8

3,8

3,8

[Nie dotyczy]

3,8

Zbiorniki retencyjne popiołu, mączki kamienia wapiennego

Pył

26,3

26,3

26,3

26,3

[Nie dotyczy]

26,3

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt

Tlenek węgla

4387,2

4387,2

4387,2

4387,2

[Nie dotyczy]

2485,9

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt

Chlorowodór

3797,6

3797,6

3797,6

3797,6

[Nie dotyczy]

1883,9

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt

Fluorowodór

158,2

158,2

158,2

158,2

[Nie dotyczy]

76,1

Instalacja do spalania paliw
o mocy
2323 MWt

Rtęć

0,380

0,380

0,380

0,380

[Nie dotyczy]

0,218

 

Uwaga:

 1. Maksymalną emisję substancji dla emitora E3 (kotły KA, KB, K9, K10, K11 i K12) objętego Przejściowym Planem Krajowym, w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. uznaje się za dotrzymaną, jeżeli emisja substancji z tego emitora w danym roku i w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
  30 czerwca 2020 r. nie przekracza wielkości określonej w tabelach nr 8b i nr 9a.

 2. Maksymalną emisję substancji dla emitora E3 (kotły KA, KB, K9, K10, K11 i K12) objętego Przejściowym Planem Krajowym, w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., uznaje się za dotrzymaną mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli łączna emisja tej substancji
  ze wszystkich źródeł w tym okresie nie przekracza wielkości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.)

 3. Maksymalną emisję substancji dla emitora E3 (kotły KA, KB K9, K10, K11 i K12) objętego Przejściowym Planem Krajowym, w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i w okresie od dnia
  1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., uznaje się za dotrzymaną mimo niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, jeżeli wchodzą one w skład źródeł: należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.),
  lub eksploatowanych przez tego samego prowadzącego instalację,
  lub eksploatowanych na terenie tego samego zakładu
  i jeżeli w terminie 6 miesięcy po upływie danego roku oraz okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., prowadzący instalację przekaże organowi właściwemu do wydania pozwolenia informację o wielkości emisji substancji potwierdzającą, że suma emisji substancji obliczona dla tych źródeł nie przekracza odpowiedniej sumy maksymalnych emisji tej substancji określonych dla tych źródeł w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138,z późn. zm.).”; 

 4. Pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 2158). W rozporządzeniu powyższym,
dla emitora E3, objętego Przejściowym Planem Krajowym zmienione zostały maksymalne emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu i pyłu. Ponieważ w obowiązującym aktualnie pozwoleniu zintegrowanym wielkości dopuszczalnych emisji rocznych dla instalacji, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostały ustalone przy uwzględnieniu maksymalnych wielkości emisji substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138), konieczna była korekta wielkości rocznych emisji dopuszczalnych, uwzględniająca zmienione wielkości emisji maksymalnych dla emitora E3. Dlatego też, prowadzący instalację, PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Jamiołkowskiego, wnioskiem z dnia 11 stycznia 2017 r. .znak: MZO/KJ/143/2017,wystąpiła do tut. organu o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2006 r., znak: WŚR.I.6640/21/7/05/06 (ze zmianami), udzielającej PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:

 1. instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 2248 MWt, a po wybudowaniu trzech kotłów gazowo-olejowych i likwidacji dwóch kotłów WP 120 – o mocy 2323 MWt,

 2. instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego – oczyszczalni ścieków przemysłowych,

zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, w zakresie dopuszczalnych emisji rocznych obowiązujących w trakcie Przejściowego Planu Krajowego.

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z dnia 7 lutego 2017 r., wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnień do wniosku.
Uzupełnienie w przedmiocie postępowania zostało przedłożone pismem z dnia 20 lutego 2017 r., znak MZO/KJ/914/2017.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tut. organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 27 lutego 2017 r., poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego prawa.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie, zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2006 r., znak: WŚR.I.6640/21/7/05/06 (ze zmianami), nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 4 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3582 kB, Liczba pobrań: 235, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 371

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.