Rok 2018

Decyzja nr 83/18/PZ.Z z 7 listopada 2018 r. zmieniająca pozwolenia zintegrowanego dla Stora Enso Poland S.A.

2018.11.08 12:15 , aktualizacja: 2019.05.06 10:00

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej kpa, w związku z art. 192, art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 215 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), zwana dalej Poś, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 listopada 2017 r. Stora Enso Poland S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 21 (obecnie Al. Wojska Polskiego 21), zmienia się decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r., znak: WŚR.I.KB/6640/28/05, udzielającą Stora Enso Poland S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 21 (obecnie Al. Wojska Polskiego 21), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji mas włóknistych i papieru o zdolności produkcyjnej 330 000 Mg papieru na rok, obejmującej jednocześnie instalację do produkcji worków papierowych oraz instalację do produkcji tektury falistej i pudeł, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 68/10/PŚ.Z z dnia 19 lipca 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-138/08 (decyzja sprostowana postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2010 r., znak: PŚ.V./DW/7600-138/08) oraz Nr 348/15/PŚ.Z z dnia 3 grudnia 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-138/08 (...).

więcej o: Decyzja nr 83/18/PZ.Z z 7 listopada 2018 r. zmieniająca pozwolenia zintegrowanego dla Stora Enso Poland S.A.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.