Rok 2019

Decyzja nr 14/19/PZ.Z z 18 marca 2019r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

2019.03.20 11:35 , aktualizacja: 2019.03.20 14:42

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 192, art. 201 ust. 1, art. 204 ust. 2, art. 205, art. 214 ust. 5, art. 215 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2018 r. Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka (przekształconej ze spółki Elektrownia Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka) zmienia się decyzję nr 27/11/PŚ/Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-12/10 (ze zm.), udzielającą Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka (przekształconej ze spółki Elektrownia Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka) REGON: 142275853, NIP: 758231082, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej w paliwie 2151 MWt, zlokalizowanej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/6, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 4/1, 5/2, 6/1 (...).  

więcej o: Decyzja nr 14/19/PZ.Z z 18 marca 2019r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.