Komisje

Komisja Budżetu i Finansów


Przewodniczący Komisji:
 • Orliński Mirosław Adam
Wiceprzewodniczący Komisji:
 • Białecka Ewa
 • Podsędek Marcin
Członkowie Komisji:
 • Gołębiowski Łukasz
 • Góras Michał
 • Kucharski Tomasz
 • Kudelski Wojciech
 • Lanc Elżbieta
 • Orzełowska Janina Ewa
 • Prószyński Michał
 • Raboszuk Wiesław
 • Rajkowski Rafał
 • Struzik Adam
 • Śmietanka Tomasz
 • Traczyk Stefan
 • Ziątek Izabela

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy:
 1. opiniowania projektu budżetu Województwa;
 2. opiniowania wykonania budżetu Województwa;
 3. gospodarowania mieniem Województwa;
 4. polityki finansowej Województwa dotyczące:
  1. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  2. zaciągania kredytów długoterminowych pożyczek i kredytów,
  3. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Zarząd Województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.