Komisje

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący Komisji:
  • Kołodziejski Witold
Wiceprzewodniczący Komisji:
  • Augustyniak Mirosław
  • Bornowska Katarzyna
Członkowie Komisji:
  • Białecka Ewa
  • Kierzkowska Urszula

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy:
  1. opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu Województwa, sprawozdań finansowych Województwa oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów Województwa;
  2. opiniowania sprawozdań z działalności Zarządu Województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów;
  3. występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa;
  4. kontrola działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Sejmik Województwa w zakresie kontroli;
  6. przedstawianie Sejmikowi ocen i wniosków pokontrolnych.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.