Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 7 lipca 2014

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sejmik uchwalił Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz wystosował stanowisko dotyczące niedoboru środków finansowych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na Mazowszu w 2015 roku.

 

Dziecięcy uniwersytet

Sejmik gościł na posiedzeniu uczestników Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, którzy zapoznali się z pracą radnych i zarządu województwa. W planach młodych studentów było jeszcze oglądanie Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki, zwiedzanie Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Portu Lotniczego w Modlinie.

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Po spotkaniu z młodymi studentami, przewodniczący przeszedł do realizacji zaplanowanych  punktów porządku obrad. Jednym z najważniejszych było przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, nad aktualizacją którego prace trwały od października 2010 r.

 

Ochrona zdrowia

W dalszej części obrad, członek zarządu Elżbieta Lanc przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej Szpitala w Dziekanowie Leśnym, jak również stanowisko, w którym sejmik „apeluje do władz rządowych: prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz posłów i senatorów o zintensyfikowanie i przyspieszenie działań naprawczych w ochronie zdrowia oraz zapewnienie realnego wzrostu nakładów finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim”. Radni podkreślają w przyjętym stanowisku, że nominalny wzrost środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej na Mazowszu w 2015 r. o blisko 131 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niewystarczający.

 

Hałas

Sejmik przyjął również uchwałę, która umożliwia rozpoczęcie konsultacji społecznych projektów dwóch programów ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii kolejowych i dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy, średni poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.

 

"Janosikowe"

Radni zgodzili się też na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zapisy ustawy, zdaniem organów Samorządu Województwa Mazowieckiego, godzą w zasadę państwa prawa, ponieważ znoszą konstytucyjnie gwarantowane pojęcie subwencji należnej oraz przewidują pobranie wpłaty „janosikowego” w wysokości wyższej od należnej. Zapisy tej ustawy pozostają też w sprzeczności z zagwarantowaną w konstytucji zasadą proporcjonalności, poprzez zamykanie drogi sądowej do kształtowania wpłaty „janosikowego” w wysokości gwarantującej województwom zachowanie istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych.

 

Pomoc społeczna

Sejmik przyjął też „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego”, sporządzoną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na 2014 r. oraz wybrał przedstawiciela sejmiku, radnego Leszka Celeja, do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.