Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 7 kwietnia 2014

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Posiedzenie sejmiku zbiegło się z obchodzonym 7 kwietnia Światowym Dniem Zdrowia. Temat służby zdrowia był też głównym punktem obrad. Radni wysłuchali bowiem informacji zarządu województwa na temat sytuacji finansowej mazowieckich szpitali.

 

Mazowieckie szpitale

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla województwa mazowieckiego jest w 2014 r. niższy od planu na rok 2013 o 104 mln zł i wynosi 9,04 mld zł. Gdyby nie 256 mln zł z funduszu zapasowego byłby jeszcze niższy. Kwota ta nie odzwierciedla też wysokości składek, jakie wpływają do mazowieckiego oddziału NFZ. W 2013 r. wpłynęło ze składek 10,5 mld zł, plan finansowy wyniósł natomiast 9,15 mld zł. Różnica ta zamiast do mazowieckich szpitali, trafia do innych województw. – To jest „janosikowe-bis” – zaznaczył marszałek Adam Struzik. – Potwierdza to wadliwość mechanizmu podziału środków finansowych na województwa – dodał. Problem stanowi też niedoszacowanie wyceny usług medycznych przez NFZ oraz pozostawianie ich na tym samym poziomie od wielu lat, mimo wzrostu kosztów utrzymania, takich jak: energia cieplna, ceny leków i materiałów medycznych, składka rentowa i emerytalna, minimalne wynagrodzenie i podatek VAT. Sytuację finansową szpitali pogarszają dodatkowo niezapłacone przez fundusz „nadwykonania”. Ich wysokość w 2013 r. kształtowała się na poziomie przeszło 68 mln zł.

Wszystkie te czynniki powodują, że zobowiązania naszych jednostek służby zdrowia wynoszą w sumie 469 mln zł. Kwota ta jednak – jak zaznaczył wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – od trzech lat stale maleje (w 2010 r. wynosiła 589 mln zł). W 2013 r. większość mazowieckich szpitali (trzynaście) osiągnęła dodatni wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji, siedem z nich znalazło się „pod kreską”. Radni wysłuchali też informacji o sytuacji placówek przekształconych w spółki prawa handlowego i efektach tych działań. Na posiedzenie przybyli dyrektorzy szpitali. Pięciu spośród nich zaprezentowało placówki, którymi kierują (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach).

 

Ochrona środowiska

Mieszkańcy warszawskich Bielan i Bemowa złożyli 85 wezwań do usunięcia naruszeń prawa, dotyczących Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza i uchwały wykonawczej. Głównym zarzutem stawianym w wezwaniu jest brak przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami tych dzielnic podczas tworzenia planu. Mieszkańcy skarżą się bowiem na uciążliwość funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Kampinoskiej oraz Byś Wojciech Byśkiniewicz przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie. W sprawach dotyczących ograniczenia uciążliwości zapachowej mieszkańcy powinni, zgodnie z prawem, kierować się do instytucji kontrolujących funkcjonowanie tego typu instalacji. Radni nie stwierdzili uchybień w procedurze przygotowywania i uchwalania planu i uznali wezwania za bezzasadne.

 

„Zasłużony dla Mazowsza”

Z okazji jubileusz 85. lecia istnienia  Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Sejmik nadał tej organizacji Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Organizacje pozarządowe

Radni przyjęli zmiany w „Rocznym programie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...”. Dotyczą one wprowadzenia do programu zadań z obszaru sportu dzieci i młodzieży. W konsekwencji tych zmian, na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o prawie 345 tys. zł dofinansowania. W projekcie weźmie udział około 3 tys. zawodników.

 

PFRON

Sejmik ustalił, na jakie zadania podzielone zostaną w 2014 r. środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd wojewdytwa zaproponował, aby przeznaczyć 7 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych, 4,2 mln zł na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej oraz 1,5 mln zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

Do Komisji:

  • Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu skierowano projekt uchwały w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B.

 

 

Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.