Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 6 października 2014

Radni za budową trasy S-7

 

Sejmik zaapelowali do ministra infrastruktury i rozwoju o wpisanie do nowego Programu Budowy Dróg Krajowych drogi ekspresowej S-7, do węzła „Lotnisko” w Warszawie.

 

Radna w Senacie

Przewodniczący Ludwik Rakowski, w imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podziękował za zaangażowanie w działalność samorządową radnej Marii Koc, która w wyborach uzupełniających do Senatu RP uzyskała mandat senatora. Pani senator zapewniła radnych, że jest otwarta na współpracę na rzecz rozwoju Mazowsza.

 

Stanowisko

Sejmik poruszył na posiedzeniu sprawę południowej trasy wylotowej z Warszawy. O konieczności budowy drogi ekspresowej S-7 przekonani są zapewne wszyscy, którzy kiedykolwiek próbowali wyjechać ze stolicy w kierunku Krakowa i z powrotem. „Sejmik Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze rolę transportu jako najważniejszego czynnika równoważenia rozwoju, apeluje do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wpisanie do nowego Programu Budowy Dróg Krajowych drogi ekspresowej S-7 na odcinku od istniejącej drogi ekspresowej S-7 przez gminy: Tarczyn, Piaseczno, Lesznowola do węzła  «Lotnisko»” - czytamy w przyjętym przez radnych stanowisku. Sejmik uważa bowiem, że „trasa S7 jest bardzo ważna dla rozwoju południowych obszarów aglomeracji warszawskiej. Budowa odcinka S7 na południe od Warszawy przyczyni się do znaczącego rozwoju infrastruktury w tej części aglomeracji. Powstaną nowe inwestycje i miejsca pracy. Od wielu lat samorządy Lesznowoli i Piaseczna zabiegają o budowę tego odcinka drogi ekspresowej S7. Droga ta warunkuje bowiem dalszy rozwój obu gmin, które zamierzają rozpocząć budowę lokalnych układów komunikacyjnych, co powiąże ich obszary z węzłami drogowymi «Zamienie», «Lesznowola» i «Antoninów».”

Radni zaapelowali również do premiera, ministra pracy i polityki społecznej oraz posłów i senatorów o podjęcie zmian legislacyjnych dotyczących finansowania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Ośrodek jest w stanie przyjąć rocznie tysiąc osób na turnus, trwający od trzech do sześciu tygodni. Opłatę za pobyt w takim domu pokrywa mieszkaniec, jednak nie więcej niż do 70 proc. swojego dochodu (dochody tych osób kształtują się średnio na poziomie 150 – 1400 zł). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca KOMR wynosi w 2014 r. prawie 4 tys. zł. Różnica pokrywana jest więc z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, choć tylko 1/3 jego pensjonariuszy pochodzi z Mazowsza. Zarząd województwa proponuje w związku z tym, aby opłaty za pobyt pensjonariusza ponosiła rodzina lub/oraz samorządy gmin, które kierują do ośrodka. W stanowisku przedstawiono proponowane zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

„Janosikowe”

Mazowsze wygrało spór z ministrem finansów o niezasadność poboru „janosikowego” za ostatnie cztery miesiące 2013 r. Wyroki w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Radni wysłuchali informacji zarządu województwa o stanie tych spraw sądowych i egzekucyjnych. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Współpraca bilateralna

Sejmik wyraził chęć zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy województwem mazowieckim a chińską prowincją Szantung. Przyjął uchwałę upoważniającą zarząd województwa do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażanie na to zgody. Szantung jest regionem położonym na wschodnim wybrzeżu Chin i zamieszkany przez ponad 95 mln osób. Jest jedną z najbogatszych prowincji państwa środka. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem produkcji bawełny i pszenicy, jak również wydobycia złota, diamentów i szafirów. Dla rozwoju przemysłu stworzono tam dwanaście stref ekonomiczno-technologicznych. Nie bez powodu ulokowały tam swoje siedziby najbardziej znane marki chińskie. Planowana współpraca bilateralna realizowana będzie na poziomie gospodarczym, naukowym i technologicznym, kulturowym, edukacyjnym, ochrony środowiska i zdrowia.

 

Do Komisji:

  • Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu skierowano projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

 

Ponadto radni przyjęli m.in. projekty uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie województwa na 2014 r.,
  • utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie,
  • nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Regionalne w Siedlcach”.

 

Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.