Harmonogram sesji sejmiku

XII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 22 września 2003
Na XII posiedzeniu Sejmiku toczyła się ożywiona dyskusja na temat odwołania Członka Zarządu, Pawła Zalewskiego. Wiele kontrowersji wzbudziła również sprawa najmu powierzchni biurowej na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Brechta 3 i Skoczylasa 4.

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie przyjęciem porządku obrad. Radni zgłosili jednak 5 wniosków o jego uzupełnienie:


  1. Wniosek Marszałka, Adama Struzika o dodanie projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego;
  2. Wniosek Marszałka, Adama Struzika o przedstawienie informacji o pracy zespołu badającego najem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. B. Brechta 3 i Skoczylasa 4;
  3. Wniosek Sejmikowego Klubu Radnych PiS o dodanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez Marszałka Województwa obowiązków wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przepisów ustawy o samorządzie województwa.

    Przepisy prawa zobowiązują właściwy organ do odwołania lub rozwiązania umowy o pracę z osobami naruszającymi przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W uzasadnieniu napisano, że „z posiadanych informacji wynika, że Marszałek pomimo, iż był poinformowany o 33 osobach naruszających w/w przepisy nie zareagował w sposób opisany w art. 27f ustawy o samorządzie województwa”. Klub Radnych PiS podejrzewa zatem Marszałka o instrumentalne traktowanie przepisów w/w ustawy i wnioskował o powołanie komisji doraźnej w celu zbadania tej sprawy.
  4. Wniosek Sejmikowego Klubu Radnych PiS o dodanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie województwa i funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

    Wniosek
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.