Harmonogram sesji sejmiku

XXIV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 21 listopada 2016

 

Projekt budżetu na 2017 rok w sejmiku

 

Sejmik rozpoczął prace nad uchwałą budżetową na 2017 rok. Zgodził się też m.in. na dokapitalizowanie Międzyleskiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz przyjął przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wysłuchał ponadto mieszkańców, protestujących przeciwko budowie linii energetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

 

Budżet na 2017 rok

W 2017 r. dochody województwa mazowieckiego oszacowano na 2,34 mld zł (razem z przychodami osiągną 2,65 mld zł). W tym, udział w podatkach od osób prawnych powinien wynieść 1,47 mld zł (wzrost o wskaźnik PKB – 3,6 proc.), a od osób fizycznych – 303,5 mln zł (o 6,2 proc. więcej niż w 2016 r.). Daje to w sumie 1,77 mld zł dochodów własnych, co stanowi 76 proc. ogółu dochodów.

Wydatki zarząd województwa zaplanował na poziomie 2,14 mld zł (wraz z rozchodami wyniosą 2,65 mld zł). Na inwestycje przeznaczone będzie 405,7 mln zł, co stanowi 19 proc. ogółu wydatków. Wpłata do budżetu państwa wyniesie w przyszłym roku 357,4 mln zł (20 proc. dochodów własnych). Nadwyżka (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 205,3 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę długu województwa.

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski skierował projekt budżetu do dalszych prac w komisjach sejmikowych. Do Komisji Budżetu i Finansów przekazał natomiast projekt zmian w „Programie postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”, które pozwolą – jak wyjaśnił skarbnik Marek Miesztalski - przede wszystkim na zaciąganie w przyszłym roku niewielkich kredytów.

 

Siedlecki Ośrodek Onkologii

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach przygotowuje się do budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Inwestycja finansowana będzie z kredytu długoterminowego. Jednym z warunków jego udzielenia jest zobowiązanie województwa mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu. Radni zgodzili się na dokapitalizowanie spółki.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ze względu na pojawienie się nowych regulacji prawnych oraz potrzebę aktualizacji kierunków polityki przestrzennej województwa pod kątem nowych zadań i wyzwań rozwojowych, sejmik podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Zmiana ma też objąć przebieg planowanej linii energetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew, w związku z czym na posiedzenie przybyli mieszkańcy, protestujący przeciwko tej inwestycji.

 

Współpraca z ngo

Sejmik przyjął ponadto „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2017 rok”. Mazowsze planuje przeznaczyć w przyszłym roku z dochodów własnych na zadania zlecane organizacjom pozarządowym 10,3 mln zł (tyle samo, co w tym roku).

 

Trybunał Konstytucyjny

Radni przegłosowali też projekt uchwały dotyczący wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności przepisów art. 9a i art. 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 59 ustawy o działalności leczniczej, z art. 16 ust. 2 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 4 Konstytucji RP. Sprawa dotyczy przepisów umożliwiających samorządom finansowanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, stanowiących pośrednio zadanie własne bez określenia źródła finansowania.

 

Inne decyzje sejmiku

Z powodu rezygnacji gminy Sypniewo z dofinansowania na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, radni zgodzili się na przekazanie 100 tys. zł na zakup samochodu gminie i miastu Pionki. Sejmik wprowadził również zmiany do budżetu na 2016 r. oraz uznał za bezzasadne pięć skarg na marszałka województwa. Do Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierował natomiast projekt stanowiska, w którym sprzeciwia się zaplanowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom strukturalnym w systemie oświaty.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.