Harmonogram sesji sejmiku

XXXVII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 4 grudnia 2017

 

Sejmik negatywnie o zmianach w Kodeksie wyborczym

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął stanowisko sprzeciwiające się planowanym zmianom w Kodeksie wyborczym. Nadał też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz przegłosował likwidację Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

 

Stanowisko

Sejmik przyjął stanowisko, w którym sprzeciwia się zapisom zawartym w projekcie nowelizacji Kodeksu wyborczego. Radni wyrazili się negatywnie o likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz wprowadzeniu systemu proporcjonalnego we wszystkich kategoriach samorządów (gminach, powiatach i województwach). Oznaczać to będzie w praktyce – zdaniem radnych – „wyeliminowanie ze startu w wyborach małych, na ogół obywatelskich, lokalnych komitetów wyborczych. Sztuczne podniesienie progu wyborczego do 20 proc., poprzez planowane zmniejszenie okręgów wyborczych, w których będzie można uzyskać od 3 do 7 mandatów, podczas gdy dotychczas było to od 5 do 15 mandatów, spowoduje że komitety wyborcze wyborców będą mogły liczyć na uzyskanie śladowej liczby mandatów jedynie w większych okręgach – sześcio- lub siedmiomandatowych” - czytamy w stanowisku.

Projekt negatywnie odnosi się też do propozycji:

  • zniesienia możliwości głosowania korespondencyjnego i przeprowadzania wyborów dwudniowych,
  • zmiany systemu wyłaniania członków Państwowej Komisji Wyborczej. "Skład PKW kształtowany jest obecnie poprzez wskazanie po 3 sędziów przez prezesów najwyższych organów władzy sądowniczej w kraju – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. PKW w projektowanym składzie to tylko dwóch sędziów (Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego) i aż 7 członków wybranych przez Sejm z ogólnej liczby 9 członków PKW,
  • odebrania samorządom organizacji wyborów i powierzenia tego zadania PKW,
  • zmiany "charakteru prawnego instytucji komisarzy wyborczych poprzez zastąpienie komisarzy wyborczych (w liczbie 51) wojewódzkimi (w liczbie 16) i powiatowymi komisarzami wyborczymi (w liczbie 380), powoływanymi przez PKW spośród osób posiadających jedynie wykształcenie prawnicze",
  • wprowadzenia dwukadencyjności od 2018 r. dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, będącej administracyjnym ograniczaniem „podmiotowości wspólnot samorządowych, które utracą możliwość swobodnego decydowania o tym, komu chciałyby powierzyć zarządzanie gminami wiejskimi i miejskimi".
 
Zasłużony dla Mazowsza

Obchodzony w przyszłym roku jubileusz 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny stał się okazją do nadania tej placówce przez sejmik Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w kraju, której misją jest przede wszystkim ochrona zdrowia ludności poprzez podejmowanie działań, mających kluczowe znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi i nowo pojawiającymi się. Instytut w swojej działalności naukowej zajmuje się sprawami zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, monitoruje sytuację zdrowotną w Polsce i bezpieczeństwo żywności.

 

Prawo wodne

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo wodne, na mocy której utworzone zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowa jednostka przejmie zadania wykonywane dotychczas przez, podlegający marszałkowi, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. W związku z tym, radni przyjęli uchwałę dotyczącą likwidacji WZMiUW. Na jej podstawie mienie znajdujące się z zarządzie WZMiUW oraz jego należności i zobowiązania przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Proces likwidacji potrwa pół roku.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął również uchwałę zmieniającą rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec. Wprowadził zmiany do uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Przegłosował też uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał dotyczących wyznaczenia aglomeracji Czosnów, Gąbin, Płoniawy-Bramura, Trąbki, Nasielsk, Serock, Maków Mazowiecki oraz likwidacji aglomeracji Otwock i wyznaczenia nowej.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.