Harmonogram sesji sejmiku

XIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 23 czerwca 2020

Mazowsze inwestuje

 

Sejmik uruchomił blisko 22 mln zł na instrumenty aktywizacji sołectw oraz wsparcia infrastruktury sportowej. Pomoc finansową dostaną również powiaty oraz jednostki OSP. Od września ruszy program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i liceów.

 

Pieniądze dla sołectw

Ponad 11,7 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przekaże gminom na instrument aktywizacji sołectw. Pozwoli to na dofinansowanie 1184 projektów inwestycyjnych, realizowanych przez 264 gminy. Dzięki tym środkom finansowym w mazowieckich miejscowościach powstaną m.in. nowe altany, place zabaw, siłownie plenerowe, chodniki, montowane będą lampy solarne i panele fotowoltaiczne, remontowane i docieplane świetlice wiejskie i strażnice OPS. Wśród tych projektów są również modernizacje oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych czy zakup wiat przystankowych i rowerowych.

 

Inwestycje w sport

Aż 108 mazowieckich gmin, miast i powiatów znalazło się na liście Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Na zadania inwestycyjne, takie jak budowa, przebudowa i modernizacja boisk, bieżni lekkoatletycznej, pływalni, sal gimnastycznych, placów sportowo-rekreacyjnych przeznaczono prawie 8,6 mln zł, a na dofinansowanie remontów obiektów sportowych wyniesie 1,4 mln zł.

 

Ochrona Powietrza

O blisko 16,3 mln zł więcej Mazowsze przeznaczy na Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też zarząd województwa zaproponował taką zmianę w budżecie. W sumie do rozdysponowania będzie ponad 25 mln zł. Zwiększenie wydatków budżetowych możliwe było dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych (27 mln zł).

 

Stypendia dla uczniów

We wrześniu planowany jest nabór do programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2020/2021. Jest to już 12. edycja projektu finansowanego z Unii Europejskiej. Obejmie on około 500 stypendystów, którzy dostaną około 5 tys. zł (w zależności od kursu euro) na rozwijanie swoich zainteresowań w przedmiotach ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, języki obce nowożytne). Jednym z kryterium otrzymania stypendium jest uzyskanie w tym roku szkolnym średniej ocen nie niższej niż 5,4 oraz 5,66 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych. Na realizację projektu przewidziano ponad 2,6 mln zł.

 

Dofinansowanie dla powiatów

Radni zgodzili się na zawarcie trzech umów na dofinansowanie robót budowlanych nieruchomości, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie na przebudowę budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz dostanie powiat pułtuski. Mazowsze przekaże na ten cel w 2020 r. blisko 798 tys. zł a w 2021 r. – prawie 924 tys. zł. Powiat gostyniński otrzyma blisko 3,7 mln zł na remont nieruchomości i adaptację jej na dom pomocy społecznej. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2022. Lepsze warunki kształcenia zyska natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, gdzie planuje się przebudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu i budowę boiska wielofunkcyjnego. Powiat żyrardowski dostanie na tę inwestycję przeszło 5,6 mln zł (w 2020 r. ponad 1,5 mln zł, w 2021 blisko 2,3 mln zł, w 2022 r. prawie 1,8 mln zł). Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Pomoc finansowa dla OSP

Na prośby złożone przez burmistrzów i wójtów, sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dostanie sprzęt specjalistyczny dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa:

  • OSP Świerże – łódź ratownicza z przyczepą (67 tys. zł),
  • OSP Grójec – specjalistyczna pralnica z suszarką (47,7 tys. zł),
  • OSP Dębe Wielkie – dron z osprzętem (120 tys. zł),
  • OSP Pruszyn, Pruszynek i Nowe Opole – węże pożarnicze tłoczone (7,2 tys. zł),
  • OSP Bodzanów – lekki samochód specjalny (100 tys. zł),
  • OSP Garwolin – nożyce hydrauliczne (35 tys. zł).

Gminie Liw mazowiecki samorząd przekaże z kolei 30 tys. zł dofinansowania na remont dachu strażnicy OSP Ruchna.

W nowelizacji budżetu województwa na 2020 r. znalazły się natomiast pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie rządowe. Sejmik zgodził się przekazać na ten cel 7 mln zł (po 100 tys. zł na samochód).

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet województwa na 2020 rok oraz przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich o numerach 733, 735, 898. Uwzględnili petycję dotyczącą zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych w Warszawie oraz czasowego zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń, jako głównego źródła ogrzewania, w dniach przekroczenia stężenia dopuszczalnej normy pyłu zawieszonego PM10. Takie działania proponowane będą w nowym  programie ochrony powietrza. Nie uwzględnili natomiast czterech petycji dotyczących zwiększonego i dokuczliwego hałasu lotniczego nad warszawską dzielnicą Bemowo. Za bezzasadne sejmik uznał skargi na Wojewódki Urząd Pracy i Zarząd Województwa Mazowieckiego. Ze względu na epidemię COVID-19 przesunięto ogłoszenie wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza na 30 listopada br. Sejmik przyjął również zmiany w regulaminie konkursu „Edukreator na Mazowszu” oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 r., przygotowaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Do Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowano projektu uchwały wprowadzający zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.