Harmonogram sesji sejmiku

XXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 25 kwietnia 2005
Sejmik uchwalił absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci Papieża Jana Pawła II oraz przyjęcia uchwały, w której Sejmik oddając cześć Największemu Polakowi w historii naszego Narodu – Karolowi Wojtyle – Papieżowi Janowi Pawłowi II, mając w pamięci Jego zasługi dla głębokich przemian w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogromne intelektualne, kulturalne i moralne dziedzictwo, postanawia [...] wesprzeć inicjatywy podejmowane w ramach budowy Świątyni Opatrzności w Warszawie – wotum wdzięczności Narodu Polskiego. Zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w podejmowane inicjatywy będzie hołdem złożonym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.


Absolutorium

Najważniejszym punktem obrad Sejmiku było uchwalenie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.

Komisja Rewizyjna, na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz pozytywnych opinii wszystkich komisji merytorycznych, wystąpiła do Sejmiku z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej radni rozpoczęli dyskusję nad udzieleniem absolutorium. Krytycznie na ten temat wypowiedział się radny Ireneusz Tondera, pomimo stwierdzenia, że tak dobrze jeszcze nigdy nie było, a to dlatego, że w 2004 roku budżet województwa wyniósł 1 mld 211 mln zł. W porównaniu z rokiem 2003 był on 3-krotnie wyższy. W pierwotnym planie budżetu dochody oszacowano na kwotę 785 mln zł. Wpływy z podatków przekroczyły oczekiwania zarówno Ministerstwa Finansów jak i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Największe nowelizacje budżetu, przeprowadzone w październiku i grudniu, nie pozwoliły w terminie wydatkować wszystkich pieniędzy. Jednak pieniądze te nie „przepadły”. Radny Ireneusz Tondera zarzucił, że nie wprowadzono do budżetu prawie 280 mln zł, nie wydatkowano zaplanowanych 107 mln zł oraz p

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.