Harmonogram sesji sejmiku

XXXIV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 19 grudnia 2005
Sejmik przyjął budżet województwa na 2006 rok.


Budżet

Pierwszym merytorycznym punktem obrad Sejmiku były zmiany budżetu województwa na 2005 rok. Radny Ireneusz Tondera, podczas dyskusji, zapytał dlaczego 10% budżetu – co stanowi 200 mln zł - nie zostało wykonane. Skarbnik Marek Mieszalski wyjaśnił, że było to spowodowane między innymi kłopotami z wykonaniem inwestycji wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych oraz realizacją zadań związanych z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Radni przyjęli ten projekt uchwały wraz z autopoprawką zarządu.

Następnie przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Anna Sikora zapoznała radnych ze sprawozdaniem o projekcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku. Zarząd wniósł dodatkowo autopoprawkę opiewającą na 25 mln zł. Kwota wydatków niewygasających wynosi w sumie 269.186.212 zł. Radny Ireneusz Tondera zaznaczył, że ponad 400 mln zł nie będzie w tym roku wydatkowana – zapytał więc, ile inwestycji zostanie w pełni zrealizowanych w 2005 roku. Skarbnik Marek Mieszalski wyjaśnił, ze część wydatków realizowana będzie w przyszłym roku ze względu na procedury związane ze ZPORR-em i zamówieniami publicznymi. Radni przyjęli projekt tej uchwały.

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na 2006 rok, nad którym wcześniej pracowały wszystkie sejmikowe komisje merytoryczne, zgłaszając poprawki. Do większości tych poprawek zarząd ustosunkował się pozytywnie, uwzględniając je w autopoprawce. Przyszłoroczne dochody województwa mazowieckiego wyniosą 1.863 mln zł, a wydatki 2.482 mln zł (w tym wydatki inwestycyjne – 733 mln zł). Radni głosami koalicji przyjęli projekt uchwały wraz z poprawkami i autopoprawka zarządu. Jednocześni przyjęto projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2008.


Stanowiska

Sejmik przyjął dwa stanowiska popierające stanowiska Zgromadzenia Ogólnego
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.