Harmonogram sesji sejmiku

XXXVII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 24 kwietnia 2006
Absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego i stanowisko w sprawie algorytmu podziału środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz sprzeciwu przeciwko pominięciu Województwa Mazowieckiego w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej były najważniejszymi punktami obrad sejmiku.

Absolutorium dla zarządu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok przedstawił radnym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Dobek. Spośród komisji sejmikowych tylko trzy negatywnie oceniły wykonanie budżetu: komisje rolnictwa, budżetu i rozwoju gospodarczego – główny powód: niewydatkowanie 636 mln zł. Powołany przez Komisję Rewizyjną zespół kontrolny, po zbadaniu terminowości i prawidłowości wykonania budżetu, nie stwierdził naruszenia prawa o finansach publicznych. Pomimo tego we wniosku z kontroli zespół wydał negatywną opinię z powodu niskiego wydatkowania środków finansowych w budżecie na 2005 rok. Przewodniczący sejmiku Piotr Fogler poinformował radnych o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielania absolutorium. Izba uznała negatywną opinię komisji za nieuzasadnioną (komisja nie wykazała nieprawidłowości). Skarbnik województwa Marek Miesztalski przedstawił zebranym sprawozdanie zarządu z wykonania budżetu oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik wyjaśnił, że na uruchomienie zdecydowanej większości kwoty niewydatkowanej – 636 mln zł, zarząd województwa nie miał wpływu lub był on niewielki. Powodem tego były m.in. przewlekłe procedury przetargowe oraz środki zarezerwowane na wykonanie zadań refundowanych z funduszy unijnych, jak również przeznaczone na program wsparcia dla samorządów mazowieckich. Z 636 mln zł zarząd mógł mieć wpływ na wydatkowanie (uruchomienie) jedynie 194 mln zł. Radny Ireneusz Tondera wyliczył, z matematyczną dokładnością, negatywne aspekty wykonania budżetu. Radny Paweł Połanecki zarzucił brak kompetencji kadry zarządzającej. Następnie poszczególni członkowie zarządu województwa prz
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.