Harmonogram sesji sejmiku

II SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 4 grudnia 2006
Sejmik przystąpił do prac nad uchwalaniem budżetu województwa na 2007 rok.

Pierwszym punktem merytorycznych posiedzenia było przyjęcie projektów uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów dwóch radnych województwa: Janusza Kotowskiego i Mirosława Augustyniaka, którzy zrezygnowali z pełnienia tej funkcji.

Następnie radni przyjęli projekty uchwał w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz powołania Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku. Środki finansowe, które sejmik uchwalił 27 października 2006 przyznano m.in. na utworzenie zakładu aktywności zawodowej. Jednak ze względu na problemy z przeprowadzeniem przetargu na całość tego zadania oraz zagwarantowaniem przez PERON środków na ten cel w przyszłym roku, zaproponowano przesunięcie terminu realizacji budowy zakładu na 2007 rok. W związku z tym kwotę tę (1.422.537 zł) oraz niewykorzystane 71.248 zł na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczące obiektów służących rehabilitacji zarząd województwa zaproponował przeznaczyć na udzielenie pomocy zakładom pracy chronionej.

Odbyło się również pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie określenia harmonogramu prac nad uchwaleniem budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. Radny Maciej Więckowski, w imieniu sejmikowego Klubu Radnych PiS, zgłosił poprawkę do projektu, uzasadniając że proponowany harmonogram prac nie daje odpowiednio dużo czasu na merytoryczną analizę budżetu. Przewodniczący sejmiku Robert Soszyński skierował zatem projekt uchwały wraz z poprawką do Komisji Budżetu i Finansów. Bez przyjętego harmonogramu nie mogło odbyć się zaplanowane pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok.

Na zakończenie posiedzenia, w oświadczeniach, radny Janusz Piechociński zaapelował o konsensus i solidarną pracę w sprawie rozwiązania problemu systemu komunikacyjnego na miar
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.