Harmonogram sesji sejmiku

XVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 28 stycznia 2008

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Na pierwszym posiedzeniu w tym roku, sejmik obradował m.in. nad sprawami służby zdrowia, problemami narkomanii i alkoholizmu na Mazowszu, współpracą międzyregionalną z obwodem kijowskim.

Budżet

Skarbnik Marek Miesztalski przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian budżetu województwa na 2008 rok wraz z dwoma autopoprawkami. Dotyczą one uszczegółowienia budżetu oraz zwiększenia dochodów, np. na inwestycje w wojewódzkich jednostkach służby zdrowia przeznaczono ponad 66 mln zł, pochodzące z rozwiązania rezerwy celowej. Sejmik przyjął zaproponowane zmiany wraz z autopoprawkami.

Program Przeciwdziałania Narkomanii

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, radni przyjęli Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007–2010. Dokument ten wskazuje kierunki działań ograniczających rozpowszechnianie narkotyków, a efektem jego wdrażania będzie przede wszystkim wzrost świadomości społecznej na temat narkotyków i narkomanii, zmniejszenie popytu na nielegalne substancje psychoaktywne, reintegracja i readaptacja społeczna grup narkomanów. Radny Jan Osiej zwrócił uwagę na brak w programie rozwiązania problemu narkomanii wśród kierowców, który jest coraz częściej widoczny w raportach policyjnych.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Radni przyjęli Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007–2010, którego celem strategicznym jest ograniczenie używania alkoholu, minimalizacja szkód wywołanych przez alkohol oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Ważnym elementem programu będzie rozwijanie współpracy i systemu zintegrowanych działań, podejmowanych przez instytucje publiczne i społeczne na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Współpraca międzyregionalna

Radni upoważnili zarząd województwa do wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Państwową Admini

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.