Harmonogram sesji sejmiku

I SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 2 grudnia 2010

I sesja Sejmiku

 

 

 

Na I posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV kadencji, 2 grudnia 2010 roku, radni – po złożeniu ślubowania – wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku oraz członków zarządu województwa.

 

Ślubowanie

Posiedzenie, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sali – Marian Krupiński, który przeprowadził procedurę złożenia ślubowania. Słowami: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" - radni  rozpoczęli IV kadencję Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący sejmiku

Po zaprzysiężeniu dokonano wyboru przewodniczącego sejmiku, którym został Ludwik Rakowski – wicemarszałek i radny poprzedniej kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2002 radny powiatu warszawskiego, a w ciągu kolejnych pięciu lat zastępca oraz burmistrz dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Wiceprzewodniczącymi sejmiku zostali radni: Bożenna Pacholczak, Katarzyna Piekarska i Tomasz Kucharski.

 

Zarząd województwa

Na funkcję marszałka zgłoszono radnego Adama Struzika, który w Sejmiku Województwa Mazowieckiego zasiada od momentu jego powołania, a fotel marszałka województwa sprawuje od grudnia 2001 roku. Kandydat przedstawił radnym cele, które zamierza realizować po objęciu funkcji marszałka. Zapowiedział, że są one kontynuacją dotychczasowej polityki. Przede wszystkim nacisk położony zostanie na rozwój infrastruktury lotniczej, kolejowej i drogowej oraz kontynuację wydatkowania funduszy europejskich.  Do priorytetów należeć będzie również projekt dostępu do szerokopasmowego Internetu. Podstawą działalności zarządu będzie polityka zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi niwelowanie różnic dochodowych mazowieckich samorządów, poprzez wznowienie Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Marszałek zaznaczył potrzebę wnikliwej i pieczołowitej pracy nad gospodarką wodną na terenach rolniczych, mając na uwadze tegoroczne, tragiczne skutki powodzi. Kontynuowany będzie proces przekształcania placówek służby zdrowia w spółki prawa handlowego i ich oddłużania. – Mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie wprowadzić dofinansowanie dla ochotniczej straży pożarnej. Wszystko zależy oczywiście od dochodów województwa mazowieckiego, od tego jak potoczy się sprawa „janosikowego” – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

            Radni mieli wiele dodatkowych pytań do kandydata na marszałka, dotyczących sprawniejszego rozdysponowania funduszy strukturalnych i przyszłego okresu finansowania, oddłużenia służby zdrowia, rozwoju kolei i poprawy połączeń, „janosikowego” czy też zadłużenia województwa.

            W głosowaniu tajnym kandydat na marszałka uzyskał poparcie większości sejmiku. Następnie marszałek Adam Struzik zaproponował skład zarządu – na wicemarszałków: radnego Marcina Kierwińskiego i Krzysztofa Strzałkowskiego, oraz członków zarządu: radną Janinę Ewę Orzełowską i Leszka Ruszczyka. Kandydatury te zostały przyjęte przez radnych większością głosów.

 

Rezygnacja z mandatu

Na pierwszym posiedzeniu sejmik przyjął rezygnację z mandatu radnego Grzegorza Benedykcińskiego, który zdecydował o przyjęciu funkcji burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

 

 

Opracowała Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.