Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XV POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( II kadencja )
w dniu 15 grudnia 2003

 1. Przyjęcie protokołu.

 2. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie projektu statutu Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 151) – sprawozdawca radny pan Mariusz Affek.

 3. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Centralnemu Szpitalowi Kolejowemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie – Międzylesiu przy ul. Bursztynowej 2, na udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99 (Druk Nr 130) – sprawozdawca radna pani Erwina Ryś-Ferens.

 4. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (Druk Nr 161) – sprawozdawca radna pani Erwina Ryś-Ferens.

 5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 163) – sprawozdawca radna pani Erwina Ryś-Ferens.

 6. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie (Druk Nr 162) – sprawozdawca radna pani Erwina Ryś-Ferens

 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska (Druk Nr 153) – sprawozdawca radny pan Romuald Gronkiewicz.

 8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Druk Nr 158) ) – sprawozdawca radny pan Romuald Gronkiewicz.


  8a. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie zmian przedstawiciela w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie.

 9. Projekt uchwały
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.