Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 7 lipca 2014

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039(Druk Nr886) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok (Druk Nr 887) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 888) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 6. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 882) – sprawozdawca radny Paweł Czekalski.
 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie (Druk Nr 889) - sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 8. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca sytuacji finansowej Szpitala w Dziekanowie Leśnym.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Województwa Mazowieckiego za 2013 r.” (Druk Nr 891) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 890) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.
 11. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej działalności informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów programów ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii kolejowych i dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy, średni poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy roku (Druk Nr 892) - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Druk Nr 893) – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 13. Projekt uchwały w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2015 r. (Druk Nr 894) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.
 14. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2014 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w 2013 roku.
 16. Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w 2013 r.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.