Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XLI POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( IV kadencja )
w dniu 28 kwietnia 2014
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039(Druk Nr 856).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok (Druk Nr 857).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwaływ sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 853).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł. (Druk Nr 854).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 246.527.895 zł. (Druk Nr 855).
 8. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi JR, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku zfunkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 862) –Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi RB, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku zfunkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 863)–Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 10. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi ŁW, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku zfunkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego(Druk Nr 864)–Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 11. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawieprzekształcenia w spółkęz ograniczonąodpowiedzialnościąSzpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej(Druk Nr 727) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 737) – radny Wojciech Bartelski.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu  Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (Druk Nr 840)– radna Jolanta Koczorowska.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” oraz nowego brzmienia jej statutu (Druk Nr 858) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałęw sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023 (Druk Nr 859)–Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy (Druk Nr 860) –Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock (Druk Nr 861) –Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
 18.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.