Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD X POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 27 lipca 2015
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 101) – sprawozdawca radny   Krzysztof Strzałkowski.
 4. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani A.K.-Sz. i Pana P.Sz. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów (Druk Nr 88) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.  
 5. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Gminy Żabia Wola do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Żabia Wola (Druk Nr 89)  – sprawozdawca radny   Krzysztof Strzałkowski.
 6. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani K.S. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów (Druk Nr 91) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 7. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana W. Z. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów (Druk Nr 92) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 8. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani I.S. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów wezwania do usunięcia naruszenia prawa pani I. S. (Druk Nr 93) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 9. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Gminy Jaktorów do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów (Druk Nr 94) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 10. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia „Dolina Rokitnicy” do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez obszar miejscowości Kotowice położonej w gminie Brwinów oraz miejscowości Żuków-Adamów położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 105) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 11. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani E.G. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 106) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 12. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani M.N. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 107). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 13. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana R.P. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 108). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 14. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana T.P. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 109). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 15. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani H.S. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na terenie gminy Jaktorów (Druk Nr 110). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 16. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana P.T. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów (Druk Nr 111). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 17. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani A.Ż. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 112). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 18. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani B. G. do usunięcia naruszenia prawa powstałego w uchwale Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 90)  – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 19. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania A. A., A. A., A. A., B. E. B., CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o., Sp. k., J. K., M. P., H. P., P. P., G. T., A. Z. do usunięcia naruszenia zbiorowych i indywidualnych interesów prawnych wnioskodawców poprzez stwierdzenie nieważności uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w zakresie w jakim ww. Uchwała przewiduje dopuszczalność budowy linii Kolei Dużych Prędkości (Druk Nr 99)    – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 20. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana W. Cz. do usunięcia naruszenia prawa powstałego w uchwale Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, poprzez usunięcie z tej Uchwały zapisów dotyczących planowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP): Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (Druk Nr 113). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 21. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana S. D. do usunięcia naruszenia prawa powstałego w uchwale Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, poprzez usunięcie z tej Uchwały zapisów dotyczących planowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP): Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (Druk Nr 114). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 22. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani T. M. do usunięcia naruszenia prawa powstałego w uchwale Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, poprzez usunięcie z tej Uchwały zapisów dotyczących planowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP): Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (Druk Nr 115). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 23.  Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana A. P. do usunięcia naruszenia prawa powstałego w uchwale Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, poprzez usunięcie z tej Uchwały zapisów dotyczących planowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP): Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (Druk Nr 116). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 24.  Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 117). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 25. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie w sprawie przekazania skargi Gminy Żabia Wola na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk nr 118). – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 26. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pani B. G. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 122).

 

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 (Druk Nr 120) - Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.

 

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok (Druk Nr 121) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 2. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wstrzymania wejścia w życie obowiązkowej umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (Druk Nr 119).
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki (Druk Nr 103) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 104) - Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 5. Projekt uchwały w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B (Druk Nr 102) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 6.  Interpelacje i zapytania.
 7. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.