Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXX POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 23 maja 2017
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Państwa M. i K. J. na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 507) – Wicemarszałek Ewa Janina Orzełowska.
 4. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 508) – Wicemarszałek Ewa Janina Orzełowska.
 5. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca aktualnej sytuacji w Spółce Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok (druk nr 503) – sprawozdawca Mirosław Adam Orliński.
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 (druk nr 504) – sprawozdawca Mirosław Adam Orliński.
 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 487) – sprawozdawca Jan Rejczak.
 9. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce (druk nr 506).
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka i Zarząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 505) – radny Witold Chrzanowski.
 11. Projekt uchwały w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (druk nr 509) – Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 12. Projekt uchwały w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (druk nr 510) – Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.