Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XLII POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 24 kwietnia 2018
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka (druk nr 762).
 4. Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (druk nr 763).
 5. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie stanowiska w sprawie dofinansowania ze środków budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego (druk nr 745) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 6. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (druk nr 759)
 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i dołączenia uzasadnienia zawierającego informację o udziale społeczeństwa (druk nr 758)
 8. Sprawozdanie komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (druk nr 757) – sprawozdawca radna Dorota Stalińska.
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 (druk nr 755) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok (druk nr 756) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 765) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 766) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” (druk nr 767) – Wicemarszałek Janina Orzełowska.
 14. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2017 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.