Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD VII POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( II kadencja )
w dniu 24 marca 2003

  1. Przyjęcie protokołu.

  2. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 28) – radny pan Mariusz Affek.

  3. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Druk Nr 59) – radny pan Mariusz Affek.

  4. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego (Druk Nr 38) – radny Pan Adam Kapusta.

  5. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach Olszewo-Borki i Nowa Wieś Zachodnia na rzecz Gminy Olszewo-Borki (Druk Nr 41) – radny pan Ryszard Wolff.

  6. Drugie czytanie - sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Goworowo na rzecz Gminy Goworowo (Druk Nr 42) – radny pan Ryszard Wolff.

  7. Pierwsze czytanie – projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok (Druk Nr 58 ).

  8. Pierwsze czytanie – projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2003 roku (Druk Nr 60) – pan Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.

  9. Pierwsze czytanie – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.