Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXVI POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( II kadencja )
w dniu 31 stycznia 2005

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały
  w sprawie podjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  (Druk Nr 374) – sprawozdawca radny Pan Jędrzej Dmowski.
 3. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu
  Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w Warszawie (Druk Nr 376) – sprawozdawca radny
  Pan Mariusz Affek.
 4. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu
  Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 377) – sprawozdawca radny Pan Mariusz Affek.
 5. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
  Społecznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
  (Druk Nr 378) – sprawozdawca radny Pan Mariusz Affek.
 6. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie (Druk Nr 380) – sprawozdawca radny Pan Mariusz Affek.
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu
  rozpiętościowego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
  w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie (Druk Nr 379) – sprawozdawca radny Pan Ryszard Wolff.
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok (Druk Nr 382) –
  sprawozdawczyni radna Pani Anna Sikora.
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego (Druk
  Nr 3
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.