Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXVI POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( II kadencja )
w dniu 13 marca 2006

 1. Przyjęcie protokołu.

 2. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 651).

 3. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II (Druk Nr 642) – sprawozdawca radny pan Jędrzej Dmowski.

 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Druk Nr 655) – sprawozdawca radna pani Anna Sikora.

 5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie likwidacji Szpitala Sióstr Elżbietanek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Druk Nr 654) – sprawozdawca radna pani Erwina Ryś-Ferens.

 6. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (Druk Nr 646) – sprawozdawca radny pan Mariusz Affek.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Sejmiku (Druk Nr 652).

 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu (Druk Nr 653).

 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Druk Nr 659) – pan Waldemar Roszkiewicz, Wicemarszałek.

 10. Projekt uchwały w sprawie skargi pani Zofii Podsiadła (Druk Nr 656) – radny pan Mariusz Zalewski.

 11. Projekt uchwały w sprawie skargi pana Krzysztofa Albina (Druk Nr 657) – radny pan Mariusz Zalewski.

 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiato
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.