Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXIX POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( II kadencja )
w dniu 3 lipca 2006
1. Przyjęcie protokołu.

2. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Druk Nr 756) – sprawozdawca radna pani Anna Sikora.

3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Druk Nr 755) – sprawozdawca radna pani Anna Sikora.

4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie (Druk Nr 754) – sprawozdawca radna pani Anna Sikora.

5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Województwa Mazowieckiego na nabycie na rzecz Województwa Mazowieckiego budynku przy Rue Victor Hugo 199
w Brukseli (Druk Nr 748) – sprawozdawca radna pani Anna Sikora.

6. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 697) – sprawozdawca radny pan Mariusz Affek.

7. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (Druk Nr 707) – sprawozdawca radny pan Mariusz Affek.

8. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Ostrołęckiej Kolumny Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Ostrołęce w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „MEDITRANS – Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce oraz zatwierdzająca zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.