Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD VIII POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( III kadencja )
w dniu 24 kwietnia 2007
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 111).

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2006 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok
(Druk Nr 98) – radny pan Andrzej Wojciechowski.

6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok (Druk Nr 103) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.

7. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (Druk Nr 90) – sprawozdawca radny pan Leszek Ruszczyk.

8. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie połączenia Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie
z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie (Druk Nr 102) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.

9. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SP ZOZ „Lecznica Centrum” (Druk Nr 82) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.

10. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie wydelegowania przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ (Druk Nr 99) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.

11. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „Stocer” SP ZOZ (Druk Nr 100) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.

12. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie stano
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.