Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XVIII POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( III kadencja )
w dniu 31 marca 2008

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok (Druk Nr 349) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Podgajku Zachodnim gmina Przytyk (Druk Nr 334) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (Druk Nr 347) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Białobrzegi na zadanie „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach” (Druk Nr 348) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
7. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami (Druk Nr 400).
Sprawozdanie otrzymają Państwo po posiedzeniu ww. Komisji.
8. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (Druk Nr 325) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.
9. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (Druk Nr 340) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.
10. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Wa

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.