Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XI POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( II kadencja )
w dniu 25 sierpnia 2003

  1. Przyjęcie protokołu.

  2. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (Druk Nr 88) – sprawozdawca radny pan Mariusz Affek.

  3. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 106) – sprawozdanie otrzymają Państwo bezpośrednio przed sesją.

  4. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (Druk Nr 107) – sprawozdanie otrzymają Państwo bezpośrednio przed sesją.

  5. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie komisji konkursowej do wyłonienia zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa ZSPZOZ w Konstancinie – Jeziornej (Druk Nr 108) – sprawozdanie otrzymają Państwo bezpośrednio przed sesją.

  6. Drugie czytanie – sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Czernice Borowe na rzecz Gminy Czernice Borowe (Druk Nr 95) – sprawozdawca radny pan Ryszard Wolff.

  7. Drugie czytanie - sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gołymin Ośrodek na rzecz Gminy Gołymin Ośrodek (Druk Nr 96) – sprawozdawca radny pan Ryszard Wolff.

  8. Pierwsze czytanie – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 101) – Pan Marek Miesztalski, Skarbnik
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.