Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXII POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( III kadencja )
w dniu 6 lipca 2009

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 725) – pan Waldemar Roszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 715) – pan Robert Soszyński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały
w sprawie wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (Druk Nr 714) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.
6. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie Podlaskim (Druk Nr 710) – sprawozdawca radna pani Danuta Janusz.
7. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Pruszkowie oraz likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Pruszkowie |i Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pruszkowie (Druk Nr 711).
8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok (Druk Nr 713) – pan Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. (Druk Nr 717) – pan Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
10. Projekt uch

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.