Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXIV POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( III kadencja )
w dniu 7 września 2009

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 770) – pan Robert Soszyński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok (Druk Nr 772) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku położonego na nieruchomości przy ul. J. Mireckiego 10 w Radomiu (Druk Nr 723) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Głowaczów na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Długa i Rzeczna w miejscowości Głowaczów, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+544 do km 44+858” (Druk Nr 768) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bulkowo na zadanie „Remont dla modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Bulkowo i wymiana rur azbestowo-cementowych w miejscowości Osiek”
(Druk Nr 773) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pilawa
na zadanie „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie – II etap”
(Druk Nr 774) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lutocin
na zadanie „Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w gminie Lutocin - budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji” (Druk Nr

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.