Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXV POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( III kadencja )
w dniu 12 października 2009

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok (Druk Nr 802) – sprawozdawca radny pan Henryk Antczak.
4. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie (Druk Nr 766) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk
5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 27, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 (Druk Nr 798) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.
6. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku (Druk Nr 795) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.
7. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (Druk Nr 796) – sprawozdawca radna pani Wiesława Krawczyk.
8. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
w 2009 roku (Druk Nr 817) – sprawozdawca radny pan Leszek Ruszczyk.
9. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie skargi Urzędu Miasta Podkowa Leśna (Druk Nr 818) – sprawozdawca radny pan Paweł Sulowski.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku W

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.