Kadencja VI

Janina Ewa Orzełowska

Janina Ewa Orzełowska

Rys biograficzny

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydziału Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej – menadżer publiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Doświadczenie zawodowe

W latach 2000–2001 urzędnik administracji rządowej w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 2002 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a od 2007 r. Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV, V i VI kadencji.

 

Delegatka Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – uczestniczy w pracach Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz pełni funkcję przedstawiciela w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Od 2006 r., jako członek Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, aktywnie współpracuje z zagranicznymi regionami Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Od 2010 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, od 2014 r. do listopada 2018 r. wicemarszałek. W zarządzie województwa odpowiedzialna była za rolnictwo, środowisko i ekologię.

 

 

 

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, II piętro, p. 239,
tel. (22) 5907-807
fax (22) 5907-872
e-mail:

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.