Uchwały zarządu

Nr 794/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2002 rok. więcej

Nr 793/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 rok. więcej

Nr 792/240/02 z dn. 25-11-2002

dotycząca uchylenia w części uchwały w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 791/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 790/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie wyboru audytorów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdań finansowych za 2002 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. więcej

Nr 789/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. więcej

Nr 788/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. więcej

Nr 787/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. więcej

Nr 786/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany formy organizacyjno – prawnej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10. więcej

Nr 785/240/02 z dn. 25-11-2002

w sprawie pokrycia części kosztów podróży studyjnej po Mazowszu ambasadorów akredytowanych w Polsce. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.