Uchwały zarządu

Nr 987/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Elżbiety Wilczyńskiej do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 986/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 985/76/03 z dn. 09-12-2003

zmieniająca uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 984/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie przekazania kwoty 10.810 zł ze środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Staroście Powiatu Lipskiego. więcej

Nr 983/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie zmiany zadań w ramach przyznanych środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 982/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. więcej

Nr 981/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości. więcej

Nr 980/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 307,53 m2. więcej

Nr 979/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, na dokonanie rozbiórki budynku portierni znajdującego się przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku. więcej

Nr 978/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na nieruchomościach położonych w Warszawie, Komorowie, Rasztowie i Grzmiącej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.