Uchwały zarządu

Nr 1026/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie wyrażenia zgody na zakup projektora multimedialnego dla Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych. więcej

Nr 1025/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego do zatwierdzania planów pracy, przyjmowania sprawozdań z wykonania planów pracy oraz uzgadniania treści regulaminów organizacyjnych placówek doskonalenia nauczycieli. więcej

Nr 1024/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przebiegu kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2004 przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa. więcej

Nr 1023/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. więcej

Nr 1022/79/03 z dn. 16-12-2003

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Gminy Stupsk pomocy finansowej na budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 w miejscowości Konopki. więcej

Nr 1021/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. więcej

Nr 1020/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2003 rok. więcej

Nr 1019/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok. więcej

Nr 1018/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok. więcej

Nr 1017/79/03 z dn. 16-12-2003

w sprawie zmian w składzie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.