Uchwały zarządu

Nr 268/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie Paneli Ekspertów. więcej

Nr 267/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie przeznaczenia środków na opracowanie Planu Urządzania Lasu będącego w użytkowaniu Muzeum Regionalnego w Siedlcach. więcej

Nr 266/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie przeznaczenia środków na współfinansowanie konferencji „Produkt regionalny jako źródło dochodu i czynnik rozwoju regionalnego”. więcej

Nr 265/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie przeznaczenia środków na wydawnictwo multimedialne nt. funduszy europejskich dla rolnictwa i obszarów wiejskich. więcej

Nr 264/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 263/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów tłumaczenia na język polski „Roboczego planu dotyczącego dialogu pomiędzy władzami Saksonii-Anhalt a instytucją zajmującą się gospodarką odpadami w Saksonii-Anhalt”. więcej

Nr 262/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie powołania członków Rad Muzealnych przy Muzeach, których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 261/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie wyrażenia zgody na częściowe pokrycie kosztów przygotowania i wydania raportu pt.: „Turystyka polska w 2003 roku. Układ regionalny”. więcej

Nr 260/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie przygotowania tekstów publikacji dotyczących turystyki aktywnej na Mazowszu. więcej

Nr 259/98/04 z dn. 25-03-2004

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Województwa Mazowieckiego przez Pracownię Kartograficzną CARTA BLANCA w wydawanym przez De Agostini Atlas sp. z o.o. Atlasie Polski. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.