Uchwały zarządu

Nr 295/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. więcej

Nr 294/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 r. więcej

Nr 293/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. więcej

Nr 292/99/04 z dn. 30-03-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 57. więcej

Nr 291/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. więcej

Nr 290/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004 - 2006. więcej

Nr 289/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w statucie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. więcej

Nr 288/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie przekazania nakładów rzeczowych w ramach zadania: „Wielofunkcyjny zbiornik wodny na rzecze Rozodze w Gminie Myszyniec” na rzecz Miasta i Gminy Myszyniec. więcej

Nr 287/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu zwoleńskiego. więcej

Nr 286/99/04 z dn. 30-03-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu białobrzeskiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.