Uchwały zarządu

Nr 320/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BALBINA” Irena Kosińska z siedzibą w Łodzi. więcej

Nr 319/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na częściowe umorzenie oraz wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od firmy „KONTAKT” Jacek Wojtas z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. więcej

Nr 318/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od Zakładu Wyrobu Materiałów Budowlanych „MUR-POL” z siedzibą w Policznej. więcej

Nr 317/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności i tożsamości kulturowej w ramach Porozumienia Zielone Płuca Polski. więcej

Nr 316/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu szydłowieckiego. więcej

Nr 315/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu przasnyskiego. więcej

Nr 314/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu legionowskiego. więcej

Nr 313/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu grodziskiego. więcej

Nr 312/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie przeznaczenia środków na współorganizację IV Konferencji Naukowej „Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie zgodne z potrzebami środowiska społeczno – przyrodniczego”. więcej

Nr 311/100/04 z dn. 06-04-2004

w sprawie przeznaczenia środków na współorganizację IX Międzynarodowych Targów Ogrodniczych Horti Expo 2004. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.