Uchwały zarządu

Nr 2380/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. więcej

Nr 2379/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie przeznaczenia środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów dla działania 3.4 w ramach Priorytetu III ZPORR. więcej

Nr 2378/238/05 z dn. 29-11-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2377/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie udzielania dotacji na realizację pięciu projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2376/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie przyjęcia dokumentacji dotyczącej oceny wniosku Beneficjenta Ostatecznego dla Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR 2004 – 2006 w Województwie Mazowieckim. więcej

Nr 2375/238/05 z dn. 29-11-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku. więcej

Nr 2374/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok. więcej

Nr 2373/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z produkcją filmu reklamowego. więcej

Nr 2372/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kampanii reklamowej wspomagającej kampanię telewizyjną „Bezpieczna droga do szkoły”. więcej

Nr 2371/238/05 z dn. 29-11-2005

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.