Uchwały zarządu

Nr 2518/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na współwydanie płyty z Uroczystego Koncertu Papieskiego „TO MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA”. więcej

Nr 2517/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. więcej

Nr 2516/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 2515/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok. więcej

Nr 2514/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2008. więcej

Nr 2513/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2512/241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku. więcej

Nr 2511/241/05 z dn. 19-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie VI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2510/241/05 z dn. 19-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów konferansjerki i zakup koncertu podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom VI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2509/241/05 z dn. 19-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej instytucjom kultury. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.