Uchwały zarządu

Nr 2574/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie zawarcia z Miastem Gostyninem porozumienia, w sprawie usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 265 w m. Gostyninie. więcej

Nr 2573/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie zawarcia z Gminą Błonie porozumienia, dotyczącego poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. więcej

Nr 2572/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie pokrycia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. więcej

Nr 2571/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie przeznaczenia środków na zakup komputera przenośnego oraz drukarki laserowej i skanera w ramach projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RIS MAZOVIA). więcej

Nr 2570/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do kontraktu pomiędzy Komisją Europejską a Koordynatorem projektu i akceptację treści kontraktu numer 022452 „Sieć innowacyjna Opto-Mikro-Nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia”. więcej

Nr 2569/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie Aneksu Nr 3 do umowy z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.