Uchwały zarządu

Nr 120/3/06 z dn. 05-12-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 144/K/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. więcej

Nr 119/3/06 z dn. 05-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. więcej

Nr 118/3/06 z dn. 05-12-2006

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 117/3/06 z dn. 05-12-2006

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r. więcej

Nr 116/3/06 z dn. 05-12-2006

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2006 r. więcej

Nr 115/3/06 z dn. 05-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od Krzysztofa Chmielewskiego. więcej

Nr 114/3/06 z dn. 05-12-2006

zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego, otwierania rachunków bankowych oraz udzielania pełnomocnictw w zakresie dysponowania tymi rachunkami. więcej

Nr 113/3/06 z dn. 05-12-2006

w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia i podpisania aneksów do umów pożyczki na prefinansowanie działań 2.3 i 2.4 w ramach priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. więcej

Nr 112/3/06 z dn. 05-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi na prefinansowanie działań 2.2; 2.5; 2.6 Priorytetu II ZPORR. więcej

Nr 111/3/06 z dn. 05-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji treści umowy poręczenia kredytu odnawialnego zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.