Uchwały zarządu

Nr 179/4/06 z dn. 12-12-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2006 – 2009. więcej

Nr 178/4/06 z dn. 12-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i realizacji regionalnego etapu Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2006 r. więcej

Nr 177/4/06 z dn. 12-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów dla Działań 2.5 i 2.6 z Priorytetu II oraz Działania 3.4 z Priorytetu III ZPORR. więcej

Nr 176/4/06 z dn. 12-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 175/4/06 z dn. 12-12-2006

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę druku kalendarzy ściennych na 2007 rok promujących ZPORR na Mazowszu. więcej

Nr 174/4/06 z dn. 12-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku Instytutu Ochrony Zdrowia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie”. więcej

Nr 173/4/06 z dn. 12-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa pawilonu dydaktycznego w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenta Nr 1 przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku”. więcej

Nr 172/4/06 z dn. 12-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług koniecznych do przeprowadzenia konferencji szkoleniowej dla kadry kierowniczej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 171/4/06 z dn. 12-12-2006

w sprawie skierowania do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli projektu Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki. więcej

Nr 170/4/06 z dn. 12-12-2006

w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielenia pełnomocnictwa Jarosławowi Zaroniowi, Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.